Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) to świadczenie zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Bezpłatne świadczenia POZ udzielane są pacjentom, którzy wybrali lekarza POZ, pielęgniarkę  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie. Zapisu dokonuje się poprzez wypełnienie deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu:

  • dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty lub paszport).

Nasi lekarze

Lek. med. Elżbieta Pawłowska

specjalista medycyny rodzinnej, specjalista  pediatrii

Lek. med. Ryszard Podlasek

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista otorynolaryngologii

Lek. med. Artur Hulka

specjalista chorób wewnętrznych