SP ZOZ w Radzanowie  świadczy usługi w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mają być kwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie według zmodyfikowanej skali BARTHEL uzyskali od 0 do 40 punktów. Skierowanie do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej wystawia lekarz POZ lub inny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.