Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzanowie świadczy usługi medyczne w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach podpisanych umów z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresach:

  1. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej ;
  2. leczenie stomatologiczne;
  3. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) to świadczenie zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej chorób wewnętrznych i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przez:

  • lekarza poz (rodzinnego),
  • pielęgniarkę poz,
  • pielęgniarkę szkolną.

Bezpłatne świadczenia POZ udzielane są pacjentom, którzy wybrali lekarza POZ, pielęgniarkę  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie. Zapisu dokonuje się poprzez wypełnienie deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu:

  • dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty lub paszport).

Poradnia Stomatologiczna

W ramach opieki stomatologicznej zapewniamy pacjentom bezpłatne świadczenia zgodnie z wykazem gwarantowanym świadczeń stomatologicznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Pacjentom przysługują między innymi: badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny ustnej, badanie lekarskie kontrolne, leczenie próchnicy zębów, świadczenia z zakresu leczenia endodontycznego (kanałowego) zębów, usunięcie złogów nazębnych, leczenie zmian w błonie śluzowej jamy ustnej, badanie żywotności zęba, usunięcie zęba, zdjęcie rentgenowskie wewnątrzustne w razie potrzeby, znieczulenie w razie potrzeby.

Świadczenia medyczne w naszej Poradni udzielane są przez doświadczonego lekarza stomatologa. Gabinet stomatologiczny wyposażony jest w sprzęt gwarantujący jakość i bezpieczeństwo leczenia.

Wizyta u stomatologa nie wymaga skierowania.

Osobie zgłaszającej się z bólem, świadczenia gwarantowane udzielane są w dniu zgłoszenia.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu:

  • dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty lub paszport),

Pielęgniarska opieka długoterminowa

SP ZOZ w Radzanowie  świadczy usługi w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mają być kwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie według zmodyfikowanej skali BARTHEL uzyskali od 0 do 40 punktów. Skierowanie do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej wystawia lekarz POZ lub inny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.