Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie

lek. med. Elżbieta Pawłowska