Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to internetowa aplikacja, dzięki której w szybki i bezpieczny sposób odnajdziesz informacje o swoich danych medycznych. Możliwości systemu będą coraz większe, dlatego z czasem zyskasz dostęp do jeszcze większej bazy przydatnych danych o swoim zdrowiu.

W IKP znajdziesz informacje o:

 • miejscach, w których możesz się leczyć
 • receptach i skierowaniach wystawionych dla Twoich bliskich
 • wysokości kwot podlegających refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych oraz świadczeniach, których udzielono Ci w ramach NFZ
 • posiadanym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej i podstawie tego prawa
 • składanych oświadczeniach o upoważnieniu osoby do dostępu do dokumentacji medycznej
 • wyrażeniu zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych
 • wystawionych zaświadczeniach lekarskich w razie choroby i macierzyństwa
 • wysokości płaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Nowy system, większe możliwości

Korzystając z IKP:

 • uzyskasz recepty niezbędne do kontynuacji swojego leczenia bez konieczności wizyty u lekarza
 • otrzymasz recepty od pielęgniarki lub położnej zarówno po osobistym badaniu, jak i po konsultacji telemedycznej, na odległość
 • upoważnisz innej osoby do dostępu do Twoich danych medycznych lub informacji o stanie Twojego zdrowia
 • już niedługo w łatwy sposób sprawdzisz i pobierzesz pełną dokumentację medyczną.

Zakładanie konta w Profilu Zaufanym

Aby założyć Profil Zaufany niezbędne są

 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu)

 • własna poczta elektroniczna (indywidualna, przypisana do jednej osoby) oraz
 • telefon komórkowy (jeden numer może być powiązany tylko z jednym kontem).

Zakładanie Profilu Zaufanego krok po kroku

 • wejdź na stronę profilu zaufanego albo na stronę ePUAP
 • wybierz okno Zarejestruj się (prawy górny róg strony).
 • wypełnij formularz Wniosku (należy bardzo dokładnie sprawdzić wprowadzane dane).
 • kliknij Zarejestruj się – w ten sposób złożysz wniosek o założenie profilu zaufanego.
 • zapamiętaj podany identyfikator i hasło – żeby sprawdzić, zaloguj się na stronie profilu zaufanego.

Potwierdzanie Profilu Zaufanego

 • idź do wybranego punktu potwierdzającego  i potwierdź tam założenie Profilu Zaufanego. Masz na to 14 dni od złożenia Wniosku.
 • jeżeli nie zdążysz potwierdzić profilu zaufanego w ciągu 14 dni — zaloguj się na stronie profilu zaufanego i ponownie złóż Wniosek.

Zobacz więcej o Internetowym Koncie Pacjenta – otwórz link

Więcej informacji: