Cennik określający wysokość opłat za świadczenia zdrowotne dla osób nieubezpieczonych i innych osób nieuprawnionych do świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczeń, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością obowiązujący w SP ZOZ w Radzanowie

Zakres i cennik badań  diagnostycznych

Lp.     Nazwa badania diagnostycznego Cena  w zł.
1. Badania podstawowe i biochemiczne  
1 Morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi 15
2 Retykulocyty 7
3 OB. odczyn opadania krwinek czerwonych 5
4 Sód 8
5 Potas 8
6 Wapń zjonizowany 8
7 Magnez 8
8 Fosfor 8
9 Chlorki 8
10 Lit 30
11 Cynk 30
12 Żelazo 8
13 Mocznik 7
14 Kreatynina 7
15 Glukoza 5
16 Test obciążenia glukozą 15
17 Białko całkowite 7
18 Proteinogram 20
19 Albumina 7
20 CRP białko C-reaktywne 7
21 Kwas moczowy 7
22 Lipidogram 20
23 Cholesterol całkowity 8
24 HDL cholesterol 8
25 LDL cholesterol 8
26  TG triglicerydy 8
27 Próby wątrobowe 30
28 Bilirubina całkowita 8
29 Bilirubina bezpośrednia 10
30 ALP fosfataza alkaliczna 10
31 AST aminotransferaza asparaginianowa 7
32 ALT aminotransferaza alaninowa 7
33 GGTP gammaglutamylotranspeptydaza 7
 34 Amylaza 8
35 Lipaza 15
36 CK kinaza kreatynowa 10
37 ACP fosfataza kwaśna całkowita 10
38 RF czynnik reumatoidalny – ilościowo, jakościowo 12
39 Odczyn Waalera-Rosego 12
40 Anty – CCP 50
41 ASO miano antystreptolizyn 15
2. Badania moczu  
1 Ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu 10
2 Ilościowe oznaczanie białka 5
3 Ilościowe oznaczanie glukozy 5
4 Iilościowe oznaczanie wapnia 5
5 Ilościowe oznaczanie amylazy 8
3. Badania kału  
1 Oadanie ogólne 12
2 Pasożyty 10
3 Lambrie 30
4 Krew utajona – metodą immunochemiczną 15
4. Badania układu krzepnięcia  
1  PT ( INR)wskaźnik protrombinowy 10
2 APTTczas kaolinowo-kefalinowy 10
3 Fibrynogen 15
4 D- dimery 35
5. Badania mikrobiologiczne  
1 Posiew moczu z antybiogramem 25
2 Posiew wymazu z gardła z antybiogramem 30
3 Posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella 20
     
6. Diagnostyka tarczycy  
1 TSH 18
2 FT3 22
3 FT4 22
4 anty-TPO 40
5 anty –TG 40
6 p/ ciała p. receptorom TSH 60
7. Diagnostyka cukrzycy  
1 Insulina 35
2 C – peptyd 45
3 HbA1c 30
7. Hormony płciowe  
1 FSH 25
2 LH 25
3 Estradiol 25
4 Progesteron 25
5 Prolaktyna 25
6 Beta – HCG 30
7 Testosteron 30
8 17 – hydroksyprogesteron 30
9 Oksytocyna 40
10 AFP 25
11 DHEA 40
12 DHEA SO4 40
13 Estradiol 25
14 Kortyzol 25
15 Hormon wzrostu 50
16 Insulina 35
8. Diagnostyka chorób infekcyjnych  
1 HBS antygen 20
2 HBS przeciwciała 25
3 HCV przeciwciała ( WZW C) 30
4 HBE antygen ( WZW B) 50
5 HBE przeciwciała 65
6 HIV Ag/Ab ( Combo) 30
7 VDRL ( Kiła) 10
8 Toxoplazmoza IgG 25
9 Toxoplazmoza IgM 25
10 Toxoplazmoza IgG awidność 85
11 Różyczka ( Rubella Virus) IgG 30
12 Różyczka ( Rubella Virus) IgM 30
13 Cytomegalia CMV IgG 35
14 Cytomegalia CMV IgM 35
15 Cytomegalia IgG awidność 125
16 Krztusiec ( Bordetella pertussis) IgG 55
17 Krztusiec ( Bordetella pertussis) IgM 55
18 Helikobacter pylori – przeciwciała IgG 35
19 Helikobacter pylori Ag Test 30
20 Helikobacter antygen KAŁ 20
9. Diagnostyka chorób nowotworowych  
1 PSA całkowite 30
2 PSA wolne 70
3 CEA ( wątroba, jelita, trzustka) 30
4 AFP 25
5 CA – 125 ( jajniki) 30
6 CA 15 – 3 ( pierś) 35
7 CA 19 – 9 ( żołądek, okrężnica , wątroba) 40
8 CA 72 – 4 ( przewód pokarmowy) 55
10. Serologia  
1 Grupa Krwi 30
2 Przeciwciała odpornościowe ( Coombsa) 25
11. Diagnostyka Anemii  
1 Transferyna 30
2 Vitamina B12 35
3 Vitamina B 1 180
4 Kwas Foliowy 40
5 TIBS 25
6 UIBC 20
12. Badania immunologiczna  
1 ANA 1 45
2 ANA 2 120
3 ANA 3 120
13. Badania alergologiczne  
  IgE całkowite 25
     

Świadczenia  nie ujęte w załączniku wykonywane sporadycznie wyceniane będą jednostkowo na podstawie kosztów własnych sprzedaży

Zakres i cennik usług medycznych

Lp. Nazwa usługi Cena  w zł.
1 Porada lekarska 50
2 Porada lekarska w domu chorego 80
3 Porada pielęgniarki poz 15
4 Wizyta domowa pielęgniarki poz 40
5 Zastrzyk podskórny 10
6 Zastrzyk podskórny w domu chorego 20
7 Zastrzyk domięśniowy 15
8 Zastrzyk domięśniowy w domu chorego 25
9 Zastrzyk dożylny 20
10 Zastrzyk dożylny w domu chorego 30
11 Badanie EKG 20
12 Opatrunek duży 20
13 Opatrunek mały 10